USB-Temperatur sensor

Hardwaren som jeg bruker for å registrere temperatur med er selvbygd, og bruker:

DS2490 USB to 1-Wire® Bridge Chip (Gått ut av produksjon.. )
DS9490R# Er en erstatning som er en ferdig enhet med RJ11 kontakt for tilkobling av sensorer.
DS1822-PAR Econo Parasite-Power Digital Thermometer. 9,10,11 og 12 bits oppløsning
DS18B20-PAR High-Precision 1-Wire Digital Thermometer. 9,10,11 og 12 bits oppløsning
DS2436 Battery ID, Temperature and Voltage Monitor Chip. Temperatur med 13 bits oppløsning. (Utgått.)
DS2438 Battery ID, Temperature, Voltage, Current Monitor with Real Time Clock. Temperatur med 13 bits oppløsning
DS28EA00 Temperatur med alarm og PIO. 9,10,11 og 12 bits oppløsning. ±0,5° nøyaktighet.

Kretsen er bygd etter skjema som finnes i datablad til DS2490 fra Dallas Semiconductor
Brukte i utgangspunktet DS1822 som sensor men har nå gått over til DS18B20-PAR da den har høyere nøyaktighet (±0,5°C i området -10 til +85°C)
Har gått over til å bruke DS2438 og 2436 som temperatur sensorer, da disse er raskere å lese data fra.

Bilder av min ferdige prototyp USB - 1wire bus interface..

 

Drivere (x86)
Drivere (x64)
Eksempel programmer (Java applikasjoner) 
 

Mine programmer
Logger 3.2 (Logger 3.2 64bit versjon) for å lese temperatur fra DS1820/1920 - DS1822  - DS18B20 og DS28EA00 (velges i ini-fil.)
Skriver temperatur i 'C:\Temperatur.txt' eller i valgt fil fra .ini-fil.
Samt at temperaturen blir logget i tekst fil med navn som settes i .ini-filen. (Inntil 10 filer, ink. temperaturfil.)
Loggingen skjer med valgt intervall som også settes i .ini-filen.
Plassering av og navn på loggfiler blir bestemt i .ini-fila.

Kan logge spenning fra DS2438 (Kan også måle temperatur og strøm.) .
Har også en enkel telnet-server og http-server.(http)

Programmene er bygd på eksempel fra Dallas-Maxim.
Programmene er laget i Delphi2005.

20. september 2004 : Konsollprogram oppdatert (Kan brukes sammen med web server med cgi/ssi mulighet.)
13. februar   2005 : Nytt loggeprogram uten bruk av DDEView.
14. februar   2005 : loggeprogram oppdatert.
31. desember  2005 : Ny versjon av loggeprogram. Nå med en enkel telnet-server og http-server.
Logger temperatur fra DS18B20(eller tilsvarende) og spenning fra DS2438.
14. mai       2006 : Ny versjon av loggeprogram. Leser data fra både DS2438 og 2436.Logger fra 3 sensorer.
18. nov       2008 : Versjon 3.2 av logge program. Helt ny struktur på program.
Kan logge 10 loggfiler med 1 eller 2 kanaler fra inntil 16 sensorer.
              2016 : Versjon 3.2.1 i 32 og 64 bit versjoner
   

Grafisk fremvisning

 


Eskeland Electronics leverer ferdige løsninger som kan gjøre stort sett det samme, på denne siden finner du dem EasyLog.